Thơm phức ốc ruốc Quảng Bình

Cứ đến mùa hè hằng năm, người dân địa phương và kể cả du khách đã từng thưởng thức ốc ruốc đều háo hức, chờ đợi, săn tìm…