Hải quân trong lòng dân

Thật khó để quên những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam vật lộn với mưa bão, sóng gió để cứu hộ tàu thuyền…