Rộn ràng lễ hội

Nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức đồng thời tại các tỉnh Quảng Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa; mang đến không khí tươi vui,…