Sức hút từ Khu kinh tế Hòn La

Những tiềm năng, lợi thế hiếm có và bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi về nhu cầu cảng trung chuyển…