Bình Phước: Phổ biến và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường

Tạp chí Biển Việt Nam - Vừa qua 22/3, UBND thị xã Chơn Thành (Bình Phước) vừa tổ chức Hội nghị phổ biến và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Chương trình có sự hiện diện của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức thị xã và các xã, phường cùng trưởng các ấp khu phố trong toàn thị xã.

Ông Lê Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND Thị Xã phổ biến nội dung Hội nghị

Nội dung được phổ biến tại Hội nghị, bao gồm: Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBNB tỉnh Bình Phước quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng,…

Đồng thời, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường; Hội nghị cũng phổ biến, tập huấn, trao đổi, giải quyết các vướng mắc, bất cập, khó khăn trong công tác để đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật..

Tuấn Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM