Bình Phước: Thị xã Chơn Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tạp chí Biển Việt Nam - Chơn Thành là một thị xã có 15 dân tộc anh em sinh sống. Đa phần đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí chưa cao, cơ sở hạ tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS là yêu cầu cần thiết được đặt ra trong quá trình xây dựng, phát triển môi trường văn hóa, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Hình ảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc tiểu số.
Trong 2 ngày (14 và 15/3/2023), UBND thị xã Chơn Thành đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, cư trú trên địa bàn 02 xã Quang Minh và Nha Bích.
Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được báo cáo viên pháp luật của thị xã phổ biến nội dung về: các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, văn bản chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp. Phổ biến nội dung Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em… Bên cạnh đó, vận động đồng bào dân tộc thiểu số cố gắng tăng gia sản xuất, phát triến kinh tế gia đình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; Cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, truyền đạo trái pháp luật để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc…
Anh Lâm Thanh Tú, người đồng bào Khmer cho biết buổi Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa đặc biệt đối với bà con nhân dân xã Nha Bích. Buổi tuyên truyền đã giúp người dân nắm rõ hơn về các luật hiện hành, các văn bản, quy định của Nhà nước và các văn bản, chính sách liên quan đến đồng bào DTTS.

“Đảng và Nhà nước rất quan tâm với người đồng bào, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức hàng năm, công tác triển khai các chế độ chính sách và công tác an sinh xã hội như: xây nhà tình thương, hỗ trợ vay vốn, tặng quà cho hộ khó khăn trong các dịp lễ, Tết đã góp phần xóa đói giảm nghèo, người dân nói chung và chị em hội viên phụ nữ xã Quang Minh chúng tôi nói riêng rất phấn khởi” – Chị Lâm Thị Mỹ Tiên, Chủ tịch Hội LHPN xã vui mừng bày tỏ.

Việc tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuấn Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu