Đài trạm là nhà, cùng nhau quan sát, giữ vững chủ quyền vùng biển đảo

Tạp chí Biển Việt Nam - Đó là chỉ đạo, động viên của đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong chuyến thăm, kiểm tra các trạm ra đa trực thuộc Trung đoàn 451.
Trong hai ngày 14, 15/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 và thủ trưởng cơ quan Phòng Chính trị Vùng đã đi kiểm tra, động viên bộ đội tại các trạm ra đa trực thuộc Trung đoàn 451. Hoạt động trên nằm trong kế hoạch kiểm tra nắm tình hình các đơn vị đóng quân độc lập của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Tại các trạm ra đa, đồng chí Chính ủy Vùng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, kết quả quan sát mục tiêu trong phạm vi vùng biển quản lý; công tác huấn luyện làm chủ khí tài mới; nắm tình hình tư tưởng bộ đội; công tác tiếp nhận công trình doanh trại mới xây dựng và công tác củng cố cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, thiết chế văn hóa phục vụ đời sống bộ đội.
Đồng chí Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 565, Trung đoàn 451.
Với đặc thù nhiệm vụ quản lý mục tiêu trên phạm vi vùng biển rộng lớn, các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 451 đóng quân chủ yếu ở các vùng núi cao, đảo xa, địa hình hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt; điều kiện kinh tế, xã hội của Nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Do đó trong suốt thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn có nhiều chủ trương biện pháp sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, nhất là đối với các trạm ra đa; trong đó xác định mục tiêu xây dựng con người là khâu then chốt quyết định thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ra đa quan sát.
Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp thường xuyên giáo dục bộ đội nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu; tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến; lấy khó khăn, thử thách làm mục tiêu để phát huy trí tuệ, nghiên cứu tìm giải pháp hữu hiệu các mặt công tác; nhất là trong độc lập tác chiến, hiệp đồng chỉ thị mục tiêu, xử lý linh hoạt, hiệu quả mọi tình huống thường xuyên và trong sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện xa sở chỉ huy cấp trên.
Kết luận kiểm tra, đồng chí Chính ủy Vùng đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các trạm đạt được. Đồng chí căn dặn: là đơn vị chiến đấu, đồng thời là đơn vị kỹ thuật được trang bị đồng bộ số lượng lớn khí tài hiện đại nhất hiện nay, việc sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ, có năng lực quản lý bộ đội, chỉ huy điều hành chuyên môn và đội ngũ nhân viên có trình độ cao về công tác tại các trạm là ưu tiên hàng đầu của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng. Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cần khẳng định vị trí bản thân, phát huy bản lĩnh chính trị, trình độ quản lý công tác, năng lực làm chủ tập thể, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong đó nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa cần phát huy truyền thống quý báu của Trung đoàn 451, của ngành ra đa Hải quân, yêu mến, gắn bó đơn vị, coi đài trạm là nhà, đồng chí đồng đội là anh em, cùng nhau quan sát, giữ vững chủ quyền vùng biển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ biển đảo trong tình hình mới hiện nay”.
Đồng chí chỉ đạo Trung đoàn cần làm tốt công tác chính sách, thu hút nguồn nhân lực; bố trí hợp lý ca, kíp trực, ưu tiên hơn nữa trong giải quyết chế độ phép, tranh thủ cho các quân nhân, nhất là các đồng chí xa nhà, ít có điều kiện đi lại chăm sóc gia đình và các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giải quyết tốt mối quan hệ và thường xuyên gần gũi, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Nhân dịp này, đồng chí cũng đã tặng các phần quà có giá trị động viên, nâng cao đời sống bộ đội; chỉ đạo bổ sung thêm giống cây phủ xanh các khu vực đài trạm, công trình đất quốc phòng đơn vị quản lý.
Trần Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu