Đảng ủy Cảnh sát biển sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 và Kết luận 31 của Bộ Chính trị

Tạp chí Biển Việt Nam - Chiều 7/7, Đảng ủy Cảnh sát biển đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo và tham luận tại hội nghị, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết số 24, Kết luận số 31. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đối sách trong xử lý các tình huống trên biển. Chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của lực lượng ngày càng nâng cao; kết hợp hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, xây dựng vùng biển Việt Nam an ninh, an toàn để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; quy chế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương 28 tỉnh, thành phố ven biển trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ biên giới biển, đảo; quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên biển vững chắc. Triển khai ký kết và thực hiện hiệu quả chương trình “cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tổ chức trên 238 buổi tuyên truyền cho hơn 145.000 lượt cán bộ, Nhân dân tham gia với các nội dung về chủ quyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển, các quy định về phòng, chống khai thác IUU.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật; toàn lực lượng đã phát hiện và xử lý hàng chục nghìn phương tiện, tàu thuyền trên biển; điều tra, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại trên biển với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, phát mại tài sản nộp ngân sách Nhà nước khoảng 1.500 tỷ đồng. Tham gia tích cực, trách nhiệm vào 5 cơ chế hợp tác quốc tế, diễn đàn đa phương; hợp tác song phương với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 9 nước. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác bảo đảm tốt cho thực hiện các nhiệm vụ.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 và Kết luận 31 của Bộ Chính trị.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 và Kết luận 31 của Bộ Chính trị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung thực hiện Nghị quyết số 24 và Kết luận 31 trong thời gian qua và một số tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện.
Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh, Nghị quyết số 24 và Kết luận số 31 đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 24 và Kết luận số 31 vào hoạt động thực tiễn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và toàn dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu trong thời gian tới, toàn lực lượng cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 24 và Kết luận số 31; chủ động dự báo, phân tích, đánh giá đúng, đề ra nhiều giải pháp xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên biển; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cấp ủy, chính quyền địa phương về công quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Cảnh sát biển.
Đức Tĩnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu