Nâng cao kết quả thực thi chính sách phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Biển Việt Nam - Phú Thọ là tỉnh nằm ở Trung du miền núi phía Bắc,có vị trí địa lý phức tạp và rộng nên việc thực hiện chính sách phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực nắm chắt địa bàn để thực thi đúng chính sách, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Việt Nam đã chính thức hội nhập kinh tế Đông Nam Á (AFTA), cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á vào tháng 12/2016. Đây là bước đi đột phá trong lĩnh vực hội nhập phát triển kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi về phát triển kinh tế, chuyển giao công nghệ và tạo nên sức mạnh của các quốc gia Đông Nam Á để cùng nhau trở thành khối cộng đồng vững chắc, rất nhiều vấn đề phức tạp về hình thành, phát sinh, phát triển nảy sinh. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới như tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường cũng đang là vấn đề nhức nhối. Tội phạm về ma túy hiện đang lợi dụng bối cảnh hội nhập của Việt Nam để tăng cường hoạt động nhằm gây mất trật tự, an toàn xã hội của nước ta.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp điều tra, triệt phá thành công chuyên án TX 1116 thu giữ 300 bánh heroin vào ngày 26/11/2016.

Sau nhiều năm thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ về việc tăng cường phòng, chống tội phạm; của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, công tác phòng, chống tội phạm ở nước ta đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đạt được những thành tích đáng khen ngợi, đã góp phần to lớn vào công cuộc giữ gìn trật tự, kỷ cương kỷ luật, phục vụ cho việc đưa đất nước đi lên, thực hiện được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra.

Trong tình hình hiện nay, Đảng và Nhà nước luôn yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần phải đổi mới phương pháp công tác, đáp ứng được nhu cầu của thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đẩy lùi mọi hoạt động của các loại tội phạm, nhằm ổn định nền chính trị, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Những năm gần đây, tình hình tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Số lượng đối tượng hằng năm bị bắt giữ liên quan đến ma túy đều tăng so với cùng kỳ năm trước (trung bình từ 5-10%). Bên cạnh đó, số lượng người nghiện ma túy có hồ sơ theo dõi hiện nay vào khoảng 230. 000 người, đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo quyết liệt nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong cuộc chiến chống ma túy. Cụ thể, ngày 27/6/2011, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1101/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 về phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới… Nhờ triển khai thực hiện liên tục, đồng bộ các giải pháp, công tác phòng, chống ma túy đã có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực và nhiều kết quả đạt được, công tác phòng, chống ma tuý ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phú Thọ là một tỉnh nằm ở Trung du miền núi phía Bắc của Việt Nam. Phú Thọ nằm trên trục hành lang kinh tế Hải Phòng – Hà Nội – Côn Minh (Trung Quốc), có một vị trí đắc địa, ở trung tâm của các con đường giao thương với cảng Hải Phòng, cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu – Lào Cai, cửa khẩu Thanh Thủy – Lạng Sơn nên có điều kiện thuận lợi và tiềm năng to lớn để phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội.

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc với nhiệu thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó là sự nảy sinh của rất nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội, mà nổi bật là sự phát triển nhanh chóng, phức tạp của loại hình tội phạm về ma túy. Tình hình tội phạm về ma túy tại địa bàn tỉnh Phú Thọ có những diễn biến khó lường, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm thực hiện các chính sách phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Các lực lượng như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn xảy ra nhiều vướng mắc, có những hậu quả ảnh hưởng tới người dân. Tồn tại trên xuất phát chủ yếu từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một phần không nhỏ trong quá trình thực thi chính sách chưa đạt được hiệu quả tốt nhất.

Là địa phương có vị trí địa lý phức tạp và rộng gồm có 13 đơn vị cấp huyện gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 11 huyện gồm 277 đơn vị cấp xã (248 xã, 18 phường và 11 thị trấn) nên việc thực hiện chính sách phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực, cố gắng nắm bắt tình hình, tìm hiểu rõ về địa hình khu vực phụ trách để thường xuyên, liên tục thực thi đúng chính sách đã đề ra.

Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị – xã hội.

Quy trình áp dụng chính sách phòng, chống tội phạm ma túy còn khá phức tạp gồm nhiều bước tiến hành và gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức cũng như tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh do còn nhiều vùng núi xa trung tâm, có nhiều dân tộc thiểu số, dân trí thấp, giao thông, cơ sở hạ tầng còn chưa được chú trọng đầu tư.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đoàn thanh niên, hội phụ nữ tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp các hoạt động liên quan đến ma túy tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra và đánh giá các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Tổ công tác có vai trò tham mưu giúp cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế hoạt động liên quan đến công tác phòng chống ma túy và trực tiếp liên quan đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ: hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập khẩu, kinh doanh, phân phối và sử dụng chất ma túy, xử lý các vi phạm.

Với vai trò nòng cốt trong công tác thực thi chính sách phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền Tỉnh, phối kết hợp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, tuyên truyền về hiểm họa của ma túy, tác hại của các loại ma túy truyền thống, ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy để nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong nhân dân. Trong những năm gần đây, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khen ngợi. Đặc biệt, ngày 28/12/2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ về thành tích xuất sắc trong quá trình triệt phá chuyên án TX1116 mua bán, vận chuyển 300 bánh heroin.

Để góp phần nâng cao hiệu quả chính sách phòng ngừa tội phạm về ma túy thực hiện trên địa bàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ nên tập trung vào những giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy, nhất là trong chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ án phức tạp, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy, nhất là khu vực biên giới; xác định rõ vai trò chủ trì, chủ công, nòng cốt của lực lượng, tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, nhất là các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Tập trung triệt phá các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, nhất là các tổ chức, băng nhóm tội phạm có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu, truy nguyên nguồn gốc ma túy. Ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng địa bản tỉnh làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy; làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống ma túy và đảm bảo chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chống tội phạm về ma túy.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của người dân về tác hại của ma túy cũng như hậu quả tội phạm về ma túy.

Thứ tư, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phòng, chống ma túy với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn ma túy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy. Tiến hành theo đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác truy tố, xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

Thứ năm, làm tốt công tác tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân của tỉnh Phú Thọ, đảm bảo phù hợp với Luật Công an nhân dân năm 2018.

Thứ sáu, quan tâm chế độ chính sách đặc thù đối với cán bộ kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

ThS Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phòng Quản lý học viên, Học viện Cảnh sát nhân dân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu