Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền về biển, đảo.

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 25/8/2022, tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền về biển, đảo.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn – GĐ, Tổng biên tập Nxb CTQG Sự Thật phát biểu tại hội nghị.

Mục tiêu của việc ký kết Chương trình Phối hợp giữa hai cơ quan trong tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền về biển, đảo là nhằm nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả của các hoạt động truyên truyền mà hai cơ quan đã triển khai thực hiện trong thời gian qua; khai thác tối đa các nguồn lực hiện có, tạo sức mạnh cộng hưởng giữa tài nguyên và kinh nghiệm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với tư cách là “cánh chim đầu đàn” trong lĩnh vực tổ chức biên tập, xuất bản các sách lý luận, chính trị, pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…, với thế mạnh và kinh nghiệm của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân – một trong những đơn vị chiến đấu trực thuộc Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng biển, đảo suốt chiều dài 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa.

 Ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 bên.

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hai cơ quan không chỉ cam kết hợp tác thực hiện các hoạt động mang tính truyền thống trong tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền về biển, đảo, mà còn hợp tác khai thác nguồn tư liệu điện tử và các kênh truyền thông hiện đại. Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết hợp tác trên các lĩnh vực biên soạn, xuất bản sách, tài liệu phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ trong Vùng 3 và nhân dân cả nước cũng như tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu thực tế cho cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, toạ đàm… Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã trao tặng tài khoản sử dụng 3 tủ sách điện tử, gồm Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Chi bộ Tủ sách Biển đảo để các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân có thể thuận tiện tra cứu, sử dụng trong công việc và trong cuộc sống, cũng như góp phần tuyên truyền các ấn phẩm đến đông đảo quần chúng nhân dân. Các tủ sách điện tử này liên tục được cập nhật, và có thể được truy cập từ các thiết bị điện tử cá nhân khác nhau trên trang sách điện tử Stbook.vn của Nhà xuất bản.

Quang Vinh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu