Đang xem các bài viết theo từ khóa

Nghề làm mắm

Lưu giữ nghề mắm biển

Là một trong những người làm mắm biển đầu tiên ở phường Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, Bình Thuận), bà Nguyễn Thị Tiếp (85…