Ban chỉ đạo 1389 Quân chủng Hải quân kiểm tra Lữ đoàn 167

Sáng 09-8, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo 1389 Quân chủng Hải quân do Đại tá Đỗ Đình Toán, Trưởng phòng Điều tra Hình sự Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm mất an toàn; phòng, chống ma túy, mua bán người tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân.

Tham gia cùng đoàn có Đại tá Trần Đình Núi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 và các cơ quan chức năng Quân chủng, Vùng.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm, mất an toàn; phòng, chống ma túy, mua bán người. Tiểu ban chỉ đạo 1389 của Lữ đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch của ban chỉ đạo cấp trên, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động Công tác Đảng, Công tác chính trị.

Phát biểu kết luận kiểm tra Đại tá Đỗ Đình Toán đánh giá Lữ đoàn 167 là một trong những đơn vị thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, trong đó nổi bật như: Tiểu ban chỉ đạo 1389 Lữ đoàn và các Tổ 1389 của các đơn vị đã duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng, đăng ký thống kê, sổ sách đầy đủ. Đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đã biên soạn được các chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và thu hút nguồn nhân lực. Duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, quản lý chặt chẽ quân nhân sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ không để lộ lọt bí mật quân sự. Công tác phòng chống cháy nổ, quản lý phương tiện, vũ khí trang bị, đạn dược chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu, kết luận nội dung kiểm tra.

 Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn 167 đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Lữ đoàn cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy của bộ đội; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quân nhân, thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn cho người và VKTBKT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

 A Hào


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM