Vùng 2 Hải quân: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII

Sáng 10/8, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Vùng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và hơn 250 cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan BTL Vùng, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị từ cấp tiểu đoàn, hải đội và tương đương trở lên.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (chiều 09/8 và ngày 10/8) với 4 chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đại tá Đặng Mạnh Hùng, UVTV, Phó Chính ủy Vùng giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.

Đại tá Đặng Mạnh Hùng và Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng đã giới thiệu đầy đủ nội dung 4 chuyên đề, qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn Vùng, kịp thời đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Hội nghị đề ra.

Sau hội nghị, Đồng chí Phó Chính ủy Vùng đã hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

 A Hào


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM