Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận quán triệt, phổ biến các Nghị quyết

Tạp chí Biển Việt Nam - Chiều 28/9, tại hội trường khách sạn Đồi Dương (TP. Phan Thiết), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) và 5 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV).

Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn An – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 120 vị chức sắc tôn giáo, dân tộc người tiêu biểu của tỉnh.


Bí thư Tỉnh uỷ phổ biến, quán triệt nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phát triển đất nước.

Ngày 16/6/2022, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW là cơ sở chính trị rất quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai và căn cứ quan trọng để định hướng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 nhằm khai thác tối ưu kinh tế – xã hội được cả xã hội và người dân đón nhận với kỳ vọng sẽ hạn chế được những bất cập trong chính sách, quản lý đất đai tồn tại nhiều năm qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An trực tiếp quán triệt, phổ biến đến các đại biểu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Đồng thời, phổ biến, quán triệt đến các đại biểu một số nội dung chính của 5 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Nghị quyết số 05 ngày 10/9/2021 về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao; Nghị quyết số 06 ngày 24/10/2021 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08 ngày 28/12/2021 về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đến năm 2025; Nghị quyết số 09 ngày 31/12/2021 về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10 ngày 18/3/2021 về chuyển đổi số đến 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục lắng nghe những phản ánh, đề xuất tâm tư tình cảm của các đại biểu về những vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của địa phương nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới. Đồng thời, các đại biểu đã hiến kế nhiều giải pháp tích cực góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó đã tạo sự thống nhất về ý chí, hành động và đồng thuận cao trong các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc, người tiêu biểu trong tỉnh, để sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

Đức Anh - Đỗ Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu