Đại hội Câu Lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022-2027

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 28/9, đã diễn ra Đại hội Câu Lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh.

Nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, Bình Thuận đã cố gắng xây dựng phát triển, tập hợp, đào tạo, bố trí, sử dụng hợp lý, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức đóng góp tài năng, sức lực, trí tuệ của mình vào sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với chức năng, nhiệm vụ của mình đã tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ ngày càng tăng và mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, trí thức tham gia tổ chức ngày càng nhiều hơn, đã khẳng định được vị trí, vai trò của Liên hiệp hội. Đến nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 40 hội thành viên, hội viên tập thể, 3 trung tâm trực thuộc và Câu lạc bộ trí thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ trí thức đã chủ động thực hiện tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch do cấp uỷ đề ra, từng bước xây dựng đội ngũ trí thức có trình độ lý luận chính trị vững vàng, có năng lực công tác và chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tình đoàn kết, sức sáng tạo và trí tuệ cá nhân, nâng cao ý chí vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm, thực hiện các đề tài, dự án, tham gia các Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, tham gia phản biện đề tài, đề án, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn và lý luận cho sự phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy môi trường tập hợp trí thức hiện còn thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng với yêu cầu. Việc tập hợp, khuyến khích trí thức hiến kế, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh còn hạn chế. Số lượng các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của tỉnh vẫn còn rất ít, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học công bố của hội viên không nhiều…

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 3 khâu đột phá, trong đó có 2 nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn” và “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân”. Chính vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, có đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Câu lạc bộ cần tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, Nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức; phải thường xuyên đa dạng hoá các chuyên đề, nắm bắt các vấn đề nóng, bức xúc, thiết thực và trọng tâm của xã hội, đổi mới hình thức sinh hoạt, tạo diễn đàn hấp dẫn, phong phú theo hướng bám sát định hướng phát triển của tỉnh, nhất là 3 trụ cột tỉnh đã xác định: Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục giữ vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo và trí tuệ của hội viên và trí thức, đồng thời lắng nghe thu thập và tham mưu cho các cấp uỷ và chính quyền về những tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của đội ngũ trí thức, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những vấn đề phản biện xã hội gắn với hình thức triển khai phong phú sinh động và dân chủ; nhất là 5 Nghị quyết Chuyên đề của Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh cũng khẳng định: Về phía tỉnh sẽ tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức tỉnh nhà; đảm bảo môi trường thật sự dân chủ, tôn trọng và bảo vệ các điều kiện phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ trí thức. Sớm hoàn thành khu công nghệ cao của tỉnh mở ra nhiều khả năng cho đội ngũ trí thức có cơ hội cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm 15 thành viên, ông Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Đức Anh - Đỗ Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu