Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao chất lượng chuẩn bị huấn luyện năm 2023

Tạp chí Biển Việt Nam - Để trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu năm 2023, trong 02 ngày (từ ngày 23 - 24/02) tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức thành công Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 với nhiều sản phẩm chất lượng, hiệu quả và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.
Thí sinh thực hành thuyết trình mô hình học cụ.

Năm 2022, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng đã làm tốt việc chuẩn bị huấn luyện về con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật chất bảo đảm. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, vừa mang tính tập trung, thống nhất, vừa có tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn và từng đối tượng. Đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 84% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao. Qua đó, đã trực tiếp góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của BTL Vùng, được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, để tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023, việc tổ chức Hội thi của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đẩy mạnh, phát huy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và ứng dụng công nghệ thông tin; khơi dậy tiềm năng, tư duy sáng tạo, tính tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất công tác chuẩn bị huấn luyện và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp, từ đó đề ra những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện trong toàn BTL Vùng.

Ban Giám khảo chấm điểm, đánh giá mô hình học cụ.

Trong thời gian diễn ra, Hội thi đã thực hành giới thiệu, thuyết trình 31 giáo án điện tử và 18 sản phẩm, mô hình học cụ có tính khoa học, ứng dụng cao trên tất cả các lĩnh vực, chuyên ngành phục vụ công tác huấn luyện, tiêu biểu như: Giáo án kết cấu và sửa chữa động cơ diezel tàu thủy; Giáo án tính năng kỹ chiến thuật, quy trình vận hành máy chính, máy phụ trên tàu TT120; Mô hình huấn luyện kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống Vsat Orbit AL 7103; Mô hình huấn luyện kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa các linh kiện, board mạch điện tử; Mô hình bổ trợ giáo dục truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam… Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 06 tập thể, cá nhân có thành tích tốt để trao giải.

Tin tưởng rằng, kết quả Hội thi sẽ là tiền đề để BTL Vùng Cảnh sát biển 4 ứng dụng các sản phẩm sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao vào công tác huấn luyện chiến đấu của đơn vị và tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức trong thời gian tới./.

Khánh Nhân - Văn Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu