BTL Vùng Cảnh sát biển 3 bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2023

Tạp chí Biển Việt Nam - Sáng 24/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 70 đồng chí đối tượng 3, 4 là sĩ quan, QNCN thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Trinh sát số 2 và Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy số 3.
Quang cảnh buổi khai mạc.

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2023 nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí học viên những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, kiêm tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu khai mạc.

Căn cứ vào kết quả của từng học viên, Ban tổ chức lớp học sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh theo quy định.

Đức Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM