Công bố lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 20/3 tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí để công bố lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ trì buổi gặp gỡ có PGS. TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam(LHH), các lãnh đạo phòng, ban LHH cùng đông đảo các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí.

Cách đây 60 năm về trước, ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến tham dự, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, đã thống nhất chọn ngày này hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Việc chọn lựa như vậy chứng tỏ tầm quan trọng của công tác phổ biến khoa học và kỹ thuật. Nó là điểm xuất phát cho công tác khoa học của nước nhà. Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam là tiền thân của các Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ngày 26/3/1983, tại Thủ đô Hà Nội, các đại biểu của 15 tổ chức Hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đã tiến hành Đại hội thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Ngày 29-7-1983, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 121-HĐBT cho phép Liên hiệp Hội Việt Nam chính thức thành lập và hoạt động.

Trải qua 40 năm thành lập và hoạt động với 8 kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội và chuyển từ tổ chức xã hội nghề nghiệp trở thành tổ chức chính trị – xã hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch LH các hội KHKT Việt Nam đánh giá, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT phát biểu tại hội nghị.

“Điểm nhấn nhất của sự kiện chính là chặng đường 40 năm qua, LHH ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, LHH cùng với chức năng nhiệm vụ của mình về mặt tổ chức đã lớn mạnh lên rất nhiều. Ngày đầu chỉ 15 hội thành viên, từ vài vạn hội viên thì đến hôm nay đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của VN đã có một tổ chức lớn mạnh với đông đảo lượng trí thức và 3,7 triệu hội viên, với 2,2 triệu trí thức”,  PGS.TS Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh.

Những suốt chặng đường 40 năm qua, đặc biệt là từ sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 42-CT/W ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó đã khẳng định: “Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của đội ngũ trí thức KH&CN..”,

Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Tính đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 156 hội thành viên gồm: 63 Liên hiệp hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc. Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quy mô và cơ cấu tổ chức của các Hội ngành toàn quốc không ngừng được mở rộng (cùng với hội, tổng hội còn có các hiệp hội tham gia là hội thành viên).

Các đại biểu tham dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Hệ thống tổ chức KH&CN trực thuộc Đoàn Chủ tịch cũng tăng lên mạnh mẽ với gần 600 đơn vị. Liên hiệp Hội Việt Nam có 3 đơn vị trực thuộc là: Nhà xuất bản Tri thức; Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam – Vifotec; Báo Tri thức và Cuộc sống.

Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam có ý nghĩa rất lớn của đội ngũ trí thức trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức khoa học và công nghệ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Lễ kỷ niệm sẽ được Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức vào 8h30 ngày 24/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn doanh nghiệp KH&CN, đại diện lãnh đạo 93 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Dự kiến sẽ có đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi Lễ.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được 

  1. Trong quá trình hoạt động gần 40 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã vinh dự được nhận những khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như sau:

– Huân chương Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 336/QĐ/CTN ngày 25/3/2008);

– Huân chương Độc lập hạng Nhất (theo Quyết định số 07/KT/CT ngày 05/01/1999);

– Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

  1. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng nhận được rất nhiều khen thưởng của các cơ quan theo các nội dung công việc như:

– Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương tặng cho Liên hiệp Hội Việt Nam trong 06 năm liên tiếp từ năm 2016-2021.

– Bằng khen cho Đoàn TNCS HCM Liên hiệp Hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 theo Quyết định số 32/QĐ/ĐTNK ngày 09/01/2014 của Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

A Hào
Tạp chí Biển Việt Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM