Hải đoàn 129 làm tốt nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, vững vàng bám biển

Tạp chí Biển Việt Nam - 45 năm qua, Hải đoàn 129 không chỉ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trở thành ngọn cờ đầu của Quân chủng Hải quân trong bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế.
Hải đoàn 129 (còn có tên dân sự là Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa, trực thuộc Quân chủng Hải quân) được thành lập ngày 27/5/1978. Hải đoàn 129 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ các hoạt động kinh tế biển; vận tải cho quần đảo Trường Sa; tuần tra giám sát nghề cá; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; sửa chữa các công trình biển; sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp; dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển làng chài trên quần đảo Trường Sa và nhiều nhiệm vụ khác.
Để rõ hơn về những thuận lợi, khó khăn cũng như thành tích nổi bật của Hải đoàn 129 trong nhiều năm qua, phóng viên đã có buổi phỏng vấn Thượng tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129.
Thượng tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 Hải quân.
Thượng tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 Hải quân.
Phóng viên: Thưa Thượng tá Bùi Quang Tú, đồng chí hãy cho biết kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Hải đoàn 129 trong thời gian qua?
Thượng tá Bùi Quang Tú: Trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nắm rõ tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Hải đoàn đã triển khai toàn diện các hoạt động với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là việc tập trung làm tốt công tác chuẩn bị con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật tàu thuyền, huấn luyện cho bộ đội thuần thục các phương án chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, nắm vững đối sách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ thăm dò dầu khí; sửa chữa công trình biển, tuần tra trinh sát; tuyên truyền pháp luật biển cho ngư dân; cứu hộ cứu nạn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển được giao.
Hải đoàn đã có nhiều giải pháp tập trung xây dựng Hải đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Trọng tâm là thực hiện tốt “một tập trung, ba đột phá” về công tác đảng, công tác chính trị. Xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có niềm tin, bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi nhiều lần vượt qua hành động uy hiếp, đe dọa của nước ngoài để tuần tra, trinh sát, phát hiện mục tiêu trên không, trên biển, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế biển của ta. Chủ động phát hiện, tuyên truyền giải thích, ngăn cản, xua đuổi, bắt giữ hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản, nhất là hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác dầu khí trái phép ở thềm lục địa phía Nam.
Tính riêng trong giai đoạn 2018 – 2023, Hải đoàn 129 đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, gần 500 chuyến biển thực hiện các nhiệm vụ trên. Các âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công ích, trở thành ngôi nhà chung, điểm tựa vững chắc cho cho hàng nghìn tàu cá và ngư dân.
Hải đoàn 129 tham gia sửa chữa nhà giàn DK1.
Hải đoàn 129 tham gia sửa chữa nhà giàn DK1.
Phóng viên: Cùng với nhiệm vụ quốc phòng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hải đoàn cũng luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Kinh nghiệm để có được kết quả này là gì thưa Thượng tá Bùi Quang Tú?
Thượng tá Bùi Quang Tú: Từ năm 1998 đến nay, Hải đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cơ chế thị trường tuy có khó khăn do cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, song Hải đoàn đã có nhiều giải pháp quyết liệt và sáng tạo như:
Nắm bắt thị trường, tìm kiếm, thu hút khách hàng; sắp xếp lại tổ chức biên chế; đầu tư thêm trang bị, phương tiện; động viên và quan tâm hơn đến quyền lợi người lao động. Duy trì tốt ngành nghề truyền thống (dịch vụ bảo vệ thăm dò, khai thác dầu khí, dịch vụ hậu cần nghề cá, sửa chữa tàu thuyền, công trình biển…). Đầu tư, phát triển đột phá dịch vụ sửa chữa cơ khí tàu thuyền và công trình biển, đặc biệt là sửa chữa phần ngầm, chân đế giàn khoan dầu khí, tạo ra hướng tích cực trong chiến lược phát triển. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển đúng hướng, đúng pháp luật, có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, từ đó bảo toàn và phát triển được vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo đảm việc làm và nâng cao đời sống người lao động. Những năm gần đây, doanh thu tăng bình quân 11,44%/năm, lợi nhuận 11,02%/năm.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng – kinh tế, Hải đoàn đã thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, bảo đảm an toàn. Trang bị kịp thời, đầy đủ mọi mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và đời sống, sinh hoạt cho bộ đội. Động viên cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh.
Hải quân 129 tổ chức huấn luyện bắn vũ khí BM trên biển.
Hải quân 129 tổ chức huấn luyện bắn vũ khí BM trên biển.
Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có tình yêu đối với biển, đảo, con tàu; có niềm tự hào truyền thống của bộ đội Hải quân. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ chủ trì có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phóng viên: Để thực hiện tốt đồng thời các nhiệm vụ quân sự quốc phòng kết hợp kinh tế trong tình hình mới, Hải đoàn 129 tập trung vào những giải pháp cụ thể gì?
Thượng tá Bùi Quang Tú: Trong những năm tới, Hải đoàn 129 triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – kinh tế trong điều kiện tình hình biển, đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo có bước phát triển mới khẩn trương hơn. Dù còn nhiều khó khăn, song phát huy truyền thống 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hải đoàn 129 tập trung vào các giải pháp sau:
Thứ nhất, xác định phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nghị quyết TW 8 (khóa XII) “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nghị quyết TW 8 (khóa XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng Hải quân về cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quân đội.
Thứ hai, căn cứ tình hình thị trường, chủ động nghiên cứu, phát triển các ngành nghề kinh doanh mới, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tăng doanh thu, lợi nhuận, đóng góp vào ngân sách nhà nước; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn đơn vị.
Các chiến sĩ thuộc Hải đoàn 129 đang kéo phao về tàu bảo dưỡng, sửa chữa.
Các chiến sĩ thuộc Hải đoàn 129 đang kéo phao về tàu bảo dưỡng, sửa chữa.
Thứ ba, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp phù hợp với xu thế tất yếu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc và phát triển kinh tế biển đảo trong thời kỳ mới.
Thứ tư, quản lý, khai thác, vận hành có hiệu quả Trung tâm dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật, các âu tàu kết hợp hỗ trợ xây dựng các làng chài tại quần đảo Trường Sa với mục tiêu cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân an tâm vươn khơi bám biển. Qua đó, thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, khai thác bền vững nguồn lợi hải sản và phát huy tốt vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.

Với những nỗ lực trong 45 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Hải đoàn đã viết nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế”. Hải đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý gồm: 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhất, Nhì, Ba); 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 Cờ thi đua  của Bộ Quốc phòng; 5 cờ thi đua và đoạt cúp “Đơn vị phục vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển, đảo tiêu biểu xuất sắc nhất” vĩnh viễn (do đạt danh hiệu trên 3 năm liền 2012 – 2014) của Quân chủng Hải quân. Đặc biệt, ngày 11/8/2022, Hải đoàn vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thu Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM