Lữ đoàn 680 học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Tạp chí Biển Việt Nam - Lữ đoàn 680, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân vừa tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Tại 2 lớp học, cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn 680 được quán triệt, nghiên cứu 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại tá Lưu Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn quán triệt Nghị Quyết số 28-NQ/TW.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ và Lữ đoàn được nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của các văn kiện Nghị quyết. Từ đó, củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lưu Thanh Chương, Chính ủy Lữ đoàn 680 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn sau hội nghị cụ thể hóa vào chương trình hành động, kế hoạch đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, gắn với đặc thù thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng ngày, Đảng bộ Lữ đoàn 680 đã tổ chức hội nghị Đảng bộ quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Đảng bộ Lữ đoàn 680 đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được Đảng ủy Vùng 3 tặng giấy khen…

Đức Thiện – Kim Đảng


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu