Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 28/3/2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương lần này nhằm thống nhất nhận thức và hành động, tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong toàn Đảng bộ. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; tập trung lắng nghe, tiếp thu, ghi chép, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết; làm cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch. Tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong các Đảng bộ, Chi bộ đảm bảo chất lượng.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 phát biểu tại khai mạc Hội nghị.

Sau khi khai mạc, Hội nghị đã được các đồng chí Báo cáo viên giới thiệu 6 Nghị quyết chuyên đề về: Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới. Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030. Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đây là các Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, là nhũng định hướng lớn, mang tính đột phá về xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tạo khí thế, động lực mới cho việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đức Định - Tiến Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu