Đang xem các bài viết theo từ khóa

Muối Long Điền

Mặn mòi ruộng muối Long Điền

Khi ánh bình minh ló dạng, những ruộng muối Long Điền (H.Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) như những tấm gương hình chữ nhật…