Đang xem các bài viết theo từ khóa

Nguyễn Ngọc Triêm

Nhiếp ảnh gia yêu biển

Có những tình yêu xuất phát từ trong những khoảnh khắc. Tình yêu đối với biển cũng vậy. Người ta yêu biển vì những…