Thái Bình: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi “ Dân vận khéo” trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tạp chí Biển Việt Nam - (TCBVN). Sáng ngày 20/9, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi "Dân vận khéo" trong Bộ đội biên phòng tỉnh, nhằm phổ biến, tuyên truyền về hoạt động công tác dân vận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh về nhiệm vụ công tác dân vận.
Toàn cảnh Hội thi “Dân dân vận khéo” Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình
Đẩy mạnh và quán triệt theo nội dung phát triển mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thái Bình cùng các đơn vị cơ sở trên địa bàn tổ chức Hội thi: “Dân vận khéo” Dân vận và công tác dân vận có vai trò rất quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn ” Lực lượng của dân là rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vì vậy trong những năm qua dân vận của Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình luôn được Đảng ủy, Bộ chỉ huy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt có chiều sâu, chất lượng và đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.
Đồng chí Đại tá Tống Thanh Sơn – tỉnh uỷ viên, Chỉ huy Trưởng và đồng chí Đại tá Vũ Kim Tấn – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình tặng hoa, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi

Trong đó, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” chú trọng phát huy hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tình quân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hoá và nông thôn mới góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Đặc biệt giới thiệu, tuyên truyền những mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực trong tiến hành công tác vận động quần chúng của đơn vị cơ sở bằng các hình thức sân khấu hoá. Việc thực hiện các phong trào, chương trình, mô hình của Bộ đội Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế – xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, quốc phòng, an ninh và đối ngoại… gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình phối hợp các ban ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh Thái Bình.

Các đơn vị tham gia hội thi

Thông qua hội thi cũng là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy kiểm tra, đánh giá năng lực cán bộ làm công tác dân vận của các đơn vị cơ sở, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ đúng với năng lực sở trường công tác để cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời thông qua hội thi để lựa chọn những hạt nhân xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng sẵn sàng tham gia Hội thi “Dân vận” khéo cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng năm 2024.

 

 

Đồng Mão - Nguyễn Hường - Trần Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM