Vùng 5 Hải quân làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện

Tạp chí Biển Việt Nam - Trong 2 ngày 22 và 23/2, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 5 Hải quân.
Các đại biểu dự nghe quán triệt kiểm tra.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trọng tâm là việc triển khai, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong huấn luyện; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tình hình, nhiệm vụ; hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu, sổ sách, đăng ký thống kê huấn luyện; công tác sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại đơn vị…

Qua kiểm tra cho thấy, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện năm 2024. Nổi bật là đơn vị đã làm tốt công tác cổ động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đầu năm cho đội ngũ cán bộ các cấp đúng, đủ thành phần, nội dung, thời gian theo quy định.

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết quán triệt nội dung kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện

Vùng đã phát huy nội lực, tích cực củng cố, làm mới mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Hệ thống văn kiện, giáo án, bài giảng chính quy, thống nhất. Cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ. Công tác tiếp nhận chiến sĩ mới và tổ chức lễ ra quân huấn luyện được chuẩn bị chu đáo. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 5 Hải quân đồng thời lưu ý Vùng cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân cũng yêu cầu Vùng cần chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực cổ vũ, động viên bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vùng VMTD mẫu mực, tiêu biểu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sau khi kết thúc kiểm tra tại Vùng 5 Hải quân, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại các đơn vị trong Quân chủng đóng quân trên địa bàn phía Nam.

Đoàn công tác tham quan mô hình, học cụ phục vụ công tác huấn luyện của các đơn vị
Kiểm tra sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn 127
Kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại Trung đoàn 551
Kiểm tra nơi ở của bộ đội tại Tiểu đoàn 563
Văn Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu