Diễn đàn nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững.

Tạp chí Biển Việt Nam - (TCBVN). Hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng, tiến tới thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy, nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần cho phát triển bền vững của đất nước.

Sáng ngày 30/08/2023 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Diễn đàn “ Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững”. Hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng, tiến tới thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy, nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần cho phát triển bền vững của đất nước.

Đặc biệt, nghị quyết số 55 – NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành ngày 11/2/2020 khẳng định: “Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với sản xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý, triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Chủ động sản xuất được một số thiết bị chính trong các phân ngành năng lượng, nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại”.

Diễn đàn là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng, tiềm năng phát triển ngành năng lượng, những mô hình công nghệ tiết kiệm năng lượng, những chiến lược tuyên  truyền sáng tạo, hiệu quả cho sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng Mão

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu