Đoàn Trường Sa, phát huy truyền thống bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Tạp chí Biển Việt Nam - Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song phát huy 16 chữ vàng truyền thống “Chiến đấu anh dũng - Đoàn kết chủ động - Khắc phục khó khăn - Giữ vững chủ quyền”, mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn 146 luôn đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, vượt mọi khó khăn, kiên kiên quyết bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên khu vực Quần đảo Trường Sa.
  • Quyết tâm bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta! Đó là lời tuyên thệ, sứ mệnh thiêng liêng và là nhiệm vụ cao cả của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa – Người chiến sĩ Hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Đảo Trường Sa nhìn từ cầu cảng.

Ngày 8 tháng 5 năm 1978 đã đi vào lịch sử trở thành ngày truyền thống mở đầu quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành Trung đoàn 146-Tiền thân của Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa), Vùng 4 Hải quân ngày nay. 45 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, CBCS Lữ đoàn 146 đã vượt qua bao gian khổ, vất vả, hy sinh đấu tranh ngăn chặn những hành động xâm phạm trái phép chủ quyền của lực lượng nước ngoài trên quần đảo Trường Sa; kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa; xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Ngô Đình Xuyên, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 146 khẳng định: Mỗi CBCS Lữ đoàn 146 luôn đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, vượt mọi khó khăn, kiên kiên quyết bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên khu vực Quần đảo Trường Sa.

Phóng viên: Thưa Đại tá Ngô Đình Xuyên, trước tiên xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn trong thời gian qua?

Đại tá Ngô Đình Xuyên: Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân được giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (HL, SSCĐ) bảo vệ vùng biển, đảo thuộc quần đảo Trường Sa theo phạm vi được phân công. Những năm gần đây, tình hình Biển Đông, quần đảo Trường Sa diễn biến ngày càng phức tạp đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với Lữ đoàn…

Dù gặp nhiều khó khăn tác động, song trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đánh giá đúng tình hình, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đồng thời tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm vào các mặt công tác quan trọng… Vì vậy, Lữ đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, nổi bật lên có 6 nội dung sau:

Một là, 100% CB,CS luôn an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền bển, đảo của Tổ quốc; phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm và tâm huyết trong xây dựng Đảo và đơn vị.

Hai là, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HL, SSCĐ bảo vệ vững chắc chủ quyền các đảo trên quần đảo Trường Sa và vùng nước chủ quyền, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh của đất nước nói chung và huyện đảo Trường Sa nói riêng.

Ba là, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân ta vươn khơi, bám biển góp phần củng cố vững chắc thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

Bốn là, Diện mạo của Trường sa có nhiều tay đổi tích cực, thực sự “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về đoàn kết quân, dân”.

Năm là, Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm, nhất là bảo đảm hậu cần, đời sống cho quân, dân trên quần đảo Trường Sa.

Sáu là, Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Lữ đoàn được củng cố và tăng cường về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Phóng viên: Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, 45 năm qua, CBCS Lữ đoàn đã đạt được những thành tích tự hào và khẳng định là  lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền Trường Sa? Xin đồng chí cho biết những những giải pháp làm nên thành công đó?

Đại tá Ngô Đình Xuyên: Sau 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Lữ đoàn 146 đã xây đắp lên truyền thống “CHIẾN ĐẤU ANH DŨNG, ĐOÀN KẾT CHỦ ĐỘNG, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN”. Trong nhận thức của mỗi CB,CS của Lữ đoàn đều khẳng định rằng: truyền thống ấy là một trong những động lực tinh thần to lớn để Lữ đoàn vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong những năm qua và được khẳng định là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền Trường Sa.

Để đạt được những thành tích vẻ vang đó, chúng tôi thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản, như:

Thứ nhất: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo luôn có nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về ý chí, hành động, không mơ hồ, mất cảnh giác, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bất luận trong hoàn cảnh nào.

Đồng thời, Lữ đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”, tạo động lực động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vững vàng bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của đồng bào cả nước.

Thứ hai: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác huấn luyện, quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lữ đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Vùng và Quân chủng, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, từ đó trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ ba: Cùng với huấn luyện, Lữ đoàn thực hiện đột phá xây dựng nền nếp chính quy và quản lý rèn luyện kỷ luật. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm kỷ luật, nhất là kỷ luật trong trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp.

Thứ tư: Chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chú trọng tiếp nhận, khai thác hàng hóa hậu cần, duy trì đồng bộ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, bảo đảm các đơn vị đủ sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Phóng viên: Thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc thù trên vùng biển, đảo vô cùng khó khăn, bản lĩnh, ý chí của CBCS Lữ đoàn được thể hiện như thế nào trong quá trình nhận và thực hiện nhiệm vụ?

Đại tá Ngô Đình Xuyên: Với đặc thù thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo, yêu cầu canh trực cao, cán bộ, chiến sĩ xa hậu phương, gia đình dài ngày; diễn biến trên thực địa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ngờ, khó lường… Nhận thức rõ những đặc điểm tác động, ảnh hưởng trên, những năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Vì thế trận địa tư tưởng của Lữ đoàn nói chung và nhất là trên các đảo nói riêng luôn được củng cố và tăng cường, đây là yếu tố quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Lữ đoàn. Điều đó được thể hiện trên một số nét nổi bật sau:

Thứ nhất, 100% CB,CS luôn kiên định quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, CB,CS trên các đảo đã luôn cảnh giác, tỉnh táo, quyết đoán xử trí chính xác các tình huống theo đúng đối sách mặc dù có nhiều tình huống đấu tranh diễn ra cực kỳ nhạy cảm và phức tạp.

Thứ hai, Dù cuộc sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn, song CB,CS trên các đảo vẫn luôn giữ vững niềm tin, yêu đời, đoàn kết, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn để nâng cao kết quả thực hiện hiệm vụ.

Thứ ba, Vượt qua những tác động của tâm, sinh lý, đặc biệt là những thiệt thòi về tương tác với xã hội, bạn bè, người thân; đã có rất nhiều trường hợp CB,CS gặp nhiều biến cố ở hậu phương (người thân mất, bị bệnh hiểm nghèo) nhưng anh em vẫn giữ được bản lĩnh để hoàn thành trách nhiệm của mình với đơn vị, với trọng trách mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Tuần tra bảo vệ biển đảo.

Phóng viên: Trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, Lữ đoàn đã phát huy sức mạnh ra sao để góp phần cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là khu vực Quần đảo Trường Sa?

Đại tá Ngô Đình Xuyên: Để phát huy được sức mạnh của các lực lượng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Lữ đoàn xác định: phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sát phương án chiến đấu, sát đối tượng tác chiến, “lấy chiến trường làm thao trường huấn luyện”, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biển, đảo Trường Sa làm mục tiêu huấn luyện.

Lữ đoàn tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ, nhất là năng lực tham mưu, chỉ huy, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị và xử lý các tình huống, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện. Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chiến thuật và kỹ thuật, đồng thời, chủ động chỉ đạo gắn huấn luyện với tổ chức hội thi, hội thao và rèn luyện nâng cao thể lực, điều lệnh đội ngũ, lễ tiết tác phong quân nhân.

Trong huấn luyện, các đơn vị đã chú trọng đi sâu vào nâng cao trình độ cá nhân, phân đội, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập chỉ huy – tham mưu, diễn tập trên thực địa và các hoạt động dã ngoại dài ngày trên biển, đảo cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp. Đồng thời, kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ; gắn huấn luyện quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Vì vậy, kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đều 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80 – 85% khá, giỏi; bắn đạn thật đạt trên 80% khoa mục khá, giỏi; riêng bắn các loại súng, pháo của khối đảo đều đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp trên đánh giá cao.

Trân trọng cảm Đại tá Ngô Đình Xuyên!

Thu Lan – Nguyễn Ninh - A Hào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM