Hành trình 9 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của Chi đội Kiểm ngư số 4

Tạp chí Biển Việt Nam - Trải qua hành trình 9 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Chi đội Kiểm ngư số 4 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên biển, tham gia tích cực, hiệu quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, luôn tích cực hỗ trợ ngư dân, tìm kiếm cứu nạn, trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc ngư trường, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Cách đây vừa tròn 9 năm, ngày 28/3/2014, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới, duy trì thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ ngư trường, hỗ trợ ngư dân, Chi đội Kiểm ngư số 4 được thành lập, trực thuộc Cục Kiểm ngư, Tổng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với chức năng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật về kiểm ngư, bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường, nguồn lợi thủy sản; xử lý mọi hành vi vi phạm của tàu cá, tàu dân sự của Việt Nam và tàu nước ngoài hoạt động trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển của Việt Nam, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân tham gia hoạt động kinh tế biển…

Ngay từ những ngày đầu thành lập với biết bao khó khăn gian khổ về điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt, học tập, công tác, yêu cầu nhiệm vụ trên giao nặng nề phức tạp. Bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, trách nhiệm chính trị, sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ của mọi cán bộ, nhân viên trong xây dựng đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ được giao, sau 9 năm cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan, ban ngành, thủ trưởng cấp trên, Chi đội đã từng bước đi vào ổn định cả về biên chế, tổ chức; thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chi đội thường xuyên quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên trong các nhiệm vụ, duy trì đồng bộ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng cơ động thi có nhiệm vụ. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án, để nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong toàn Chi đội. Chuẩn bị chu đáo về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, phương tiện, tham gia cùng với các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các hoạt động kinh tế, khảo sát, thăm dò dầu khí của ta và tuyên truyền, đấu tranh ngăn cản dàn khoan HD981; nhóm tàu thăm dò Hải dương địa chất 8 của Trung quốc góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các khu vực biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Bên cạnh đó, Chi đội đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường, trực chốt đảo, tuyên truyền pháp luật, giúp đỡ ngư dân theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, đã thực hiện tuyên truyền trên biển cho 3.335 lượt ngư dân; cấp phát hơn 4.000 cuốn sổ tay hỏi – đáp pháp luật về kiểm ngư và sổ tay Luật Biển Việt Nam, hơn 200.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền…; hỗ trợ hơn 10 lượt tàu khắc phục sự cố, hỏng hóc trên biển, cấp hơn 3000m3 nước ngọt, hỗ trợ vật tư y tế, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho các tàu hoạt động dài ngày trên biển. Tổ chức đưa đón các đoàn đi thăm và kiểm tra Quần đảo Trường Sa bảo đảm an toàn đúng kế hoạch. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển được 62 lượt, cấp cứu, cứu chữa và hỗ trợ 667 lượt người; bàn giao cho các địa phương bảo đảm an toàn. Năng lực tổ chức, quản lý, khai thác trang bị tàu thuyền hoạt động trên biển và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Chi đội được nâng lên vững chắc hơn. Với kết quả, thành tích đã đã được, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, và các cơ quan, ban ngành.

Tặng cờ, tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên biển.

Những năm tới, nhiệm vụ của Chi đội Kiểm ngư số 4, sẽ đặt ra những yêu cầu mới, rất nặng nề, khó khăn hơn. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, NQTW8, khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác và các khâu đột phá; xây dựng Chi đội thực sự vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng làm chủ trang bị, tàu thuyền, sẵn sàng cơ động và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác bảo đảm mọi mặt cho các nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên trong toàn Chi đội nguyện sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo, giữ vững ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Lành – Chi đội trưởng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM