Kết quả nổi bật sau 1 tháng ra quân huấn luyện tại Hải đội 102

Tạp chí Biển Việt Nam - Trong 2 ngày 28 và 29/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy làm trưởng đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác quý 1 năm 2024 và sau tháng đầu ra quân huấn luyện tại Hải đội 102.
Mục đích của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật sau 1 tháng ra quân huấn luyện. Qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trên các mặt công tác đồng thời làm cơ sở để bình xét, đánh giá kết quả thi đua quý 1 năm 2024.
Nội dung kiểm tra mà Đoàn tập trung gồm: Công tác huấn luyện, thực hiện nền nếp, chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương châm huấn huyện năm 2024; tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy của bộ đội; sổ sách, giáo án, kế hoạch hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị; công tác nghiệp vụ, pháp luật; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật…
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy làm trưởng đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác quý 1 năm 2024 và sau tháng đầu ra quân huấn luyện tại Hải đội 102.
Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhiều mặt, nhất là lực lượng phương tiện của đơn vị hoạt động phân tán dài ngày trên vùng biển rộng trong điều kiện thời tiết, khí tượng, thủy văn diễn biến phức tạp; vũ khí, trang bị trên các tàu đã qua nhiều năm sử dụng, vật tư thay thế hiếm, xuống cấp, thiếu đồng bộ; đội ngũ giáo viên huấn luyện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên cường độ, khối lượng công việc nhiều… nhưng Hải đội 102 đã quán triệt tốt nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ, đúng kế hoạch và có hiệu quả các mặt công tác. Có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình học cụ vào quá trình huấn luyện. Công tác Đảng, công tác Chính trị đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, sáng tạo và hiệu quả, nhất là công tác quản lý, rèn luyện đảng viên; việc nắm bắt, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng cán bộ chiến sĩ luôn kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ về tư tưởng; công tác thi đua, khen thưởng, công tác dân vận, tuyền truyền được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.
Đã tổ chức hơn 200 ngày công giúp nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới; tiến hành tuyên truyền về chống khai thác IUU cho hơn 300 lượt phương tiện với gần 3.000 ngư dân làm ăn trên biển… Công tác hậu cần, tài chính đã bảo đảm tốt cho mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất của đơn vị; tiêu chuẩn, chế độ, định lượng bữa ăn bộ đội được bảo đảm và nâng cao thông qua hoạt động tăng gia sản xuất. Thực hiện tốt nền nếp chính quy về công tác kỹ thuật, chủ động, sáng tạo trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, bảo đảm duy trì hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ. Công tác nghiệp vụ, pháp luật được tiến hành có hiệu quả, kiểm tra, xử phạt 10 phương tiện vi phạm với số tiền gần 25 triệu đồng…
Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Hậu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102. Cùng với đó, đồng chí Chính ủy Vùng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đi sâu, nắm chắc tình hình mọi mặt để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Vùng và hướng dẫn, giúp đỡ Hải đội 102 khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được Đoàn kiểm tra chỉ rõ. Huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” cấp Hải đội trong toàn lực lượng Cảnh sát biển và đơn vị điểm về “Huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật” trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và 20 năm Ngày thành lập Hải đội 102 (27/10).
Kết thúc chương trình kiểm tra, đồng chí Chính ủy BTL Vùng đã chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ quý 1 năm 2024 và thông tin về một số tình hình thời sự thế giới, trong nước, tình hình biển đảo đáng chú ý thời gian qua nhằm nắm bắt, giải quyết tâm tư, tình cảm đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 trong thực hiện nhiệm vụ.
Văn Thiệu – Đình Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu