Lữ đoàn 170: Bảo vệ vững chắc vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc

Tạp chí Biển Việt Nam - Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân là Lữ đoàn tàu mặt nước, được thành lập ngày 12/2/1979, có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, trinh sát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Trải qua 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 170 đã nối tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía bắc của Tổ quốc tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao.

Kỷ niệm ngày thành lập Lữ đoàn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Hồng Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn.

Đại tá Trần Hồng Tuyến, Chính ủy Lữ đoàn 170.

– Thưa Đại tá Trần Hồng Tuyến, là những người lính bảo vệ biển đảo khu vực Đông Bắc của Tổ quốc, trước tình hình trên biển ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, tinh thần, ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị của mỗi CBCS Lữ đoàn 170 được thể hiện ra sao trong nhận và thực hiện nhiệm vụ?

– Đại tá Trần Hồng Tuyến: Ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ là thước đo phẩm chất chính trị, giá trị của bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam, được hình thành trong giáo dục, rèn luyện; được tôi luyện qua những khó khăn, thử thách.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Lữ đoàn 170 đã thường xuyên giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ; 100% cán bộ, chiến sĩ luôn có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị đó được thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trong điều kiện môi trường khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, tàu hoạt động dài ngày trên biển. Nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công.

Phát huy truyền thống 44 năm xây dựng và trưởng thành của Lữ đoàn 170 Hải quân, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn có giải pháp như thế nào để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thưa Đại tá.

Đại tá Trần Hồng Tuyến: Trải qua 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 170 đã nối tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”.

Phát huy truyền thống vẻ vang, trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định tập trung xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị; phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – người chiến sĩ Hải quân”, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

CBCS quán triệt trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Chúng tôi luôn duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Quân chủng những chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn và bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của QUTƯ về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ – người chiến sĩ Hải quân”, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía bắc của Tổ quốc tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới, khẩn trương, nặng nề đối Lữ đoàn. Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Quân chủng và Vùng; sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân; cùng với phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao Lữ đoàn 170 sẽ lập nên những thành tích, chiến công mới, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Để xây dựng đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định tập trung xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị; phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – người chiến sĩ Hải quân”.

CBCS Lữ đoàn 170 huấn luyện SSCĐ.

Để bảo vệ bình yên chủ quyền biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc, sự phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn được Lữ đoàn 170 tăng cường ra sao?

Đại tá Trần Hồng Tuyến: Sự phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn là một nội dung hết sức quan trọng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chính vì vậy, Lữ đoàn 170 luôn chủ động trong phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các hoạt động. Hằng năm, chúng tôi đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đảng ủy, UBND Phường Hà Tu. Đây là địa phương mà đơn vị đóng quân trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động hướng về biển đảo; củng cố xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ huy quân sự thành phố Hạ Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chúng tôi thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tình hình biển, đảo tới các ban, ngành, chính quyền địa phương và bà con ngư dân.

Sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời đó đã góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2025”, nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trân trọng cảm ơn Đại tá Trần Hồng Tuyến!

44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (12/2/1979-12/2/2023), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã nối tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”. Lữ đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; 1 Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Campuchia; 7 tập thể được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và hàng nghìn cá nhân được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Thành quả ấy được xây đắp từ bao mồ hôi, công sức, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các thời kỳ góp phần cùng các lực lượng Vùng 1 và Quân chủng hoàn thành xuất sắc bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Lan Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM