Phát động Giải báo chí về an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2023

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 8/3, Ban tổ chức Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2023 cho biết đã ban hành thể lệ giải; đồng thời kêu gọi các tập thể, cá nhân tham gia dự giải cũng như tuyên truyền công tác an toàn giao thông.

Theo đó, giải được tổ chức nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, nhà báo và mọi công dân tham gia công tác tuyên truyền đảm bảo ATGT. Giải được tổ chức công khai, công bằng, tạo cơ hội cho mọi người cùng tham gia tuyên truyền về đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT Quảng Bình tuyên truyền ATGT tại trường học.

Tác phẩm dự giải phản ánh sự việc, hiện tượng có thật (không hư cấu) có tính phát hiện, phản ánh chính xác công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các tiêu chí: tác phẩm có tính thời sự cao, phản ánh trung thực, khách quan sự việc, gương điển hình, các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Tác phẩm phản ánh việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các tác phẩm phản ánh, phê phán các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh.

Theo thể lệ, cơ cấu giải cho tất cả loại hình báo chí có: 1 giải nhất với tiền thưởng 8 triệu đồng/giải; 2 giải nhì với 6 triệu đồng/giải; 3 giải ba với 4 triệu đồng/giải và 10 giải khuyến khích với 2 triệu đồng/giải.

Về giải tập thể, Ban tổ chức trao 3 giải đồng hạng cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất; trị giá 3 triệu đồng/đơn vị.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay cho đến 17 giờ ngày 4/8/2023. Nơi nhận tác phẩm: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình; địa chỉ: số 2 Hương Giang, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Được biết, thể lệ, phiếu tác phẩm dự thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tại địa chỉ: stttt.quangbinh.gov.vn.

Ngọc Vinh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM