Đang xem các bài viết theo từ khóa

Bà Rịa – Vũng Tàu

Mặn mòi ruộng muối Long Điền

Khi ánh bình minh ló dạng, những ruộng muối Long Điền (H.Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) như những tấm gương hình chữ nhật…