Đang xem các bài viết theo từ khóa

Quân cảng Cam Ranh

Vững niềm tin giữ Biển

Trên chặng đường 21 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn…