Tăng cường phòng chống rác thải nhựa tại Quảng Bình

Tạp chí Biển Việt Nam - Viện nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vừa tổ chức hội thảo tập huấn, tuyên truyền tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình) với chủ đề “Chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường biển và phòng chống rác thải nhựa”.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư tại TP.Đồng Hới trao đổi, thảo luận và tìm hiểu về các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước về phòng chống ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa. Từ đó đề xuất các cơ quan ban ngành, các tổ chức quốc tế để giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, giảm thiểu tối đa việc xả rác thải nhựa ra môi trường biển vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, môi trường và hệ sinh thái biển. Góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận về: “Những chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng chống ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa”; “Các chính sách, quy định pháp luật của tỉnh Quảng Bình về phòng chống ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa và hướng dẫn thực thi đối với phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới”; “Thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống rác thải nhựa của phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”; “Kinh nghiệm thực tiễn của một số địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Bình về thực thi chính sách, quy định pháp luật phòng chống ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa”; “Hành vi trách nhiệm trong vấn nạn ô nhiệm biển do rác thải nhựa”.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo, trình bày tham luận “Các chính sách, quy định pháp luật của tỉnh Quảng Bình về phòng chống ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa”.

Các nhà nghiên cứu đánh giá xuyên suốt từ 2018 đến nay, các cấp lãnh đạo chính quyền của tỉnh Quảng Bình đã có những hành động tích cực trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa. Như có các văn bản chỉ đạo và hành động trong việc thực hiện phòng chống ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa. Trong đó, điểm sáng là Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/9/2020 về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chỉ thị số 16/CT-UBND là việc triển khai thực hiện hiệu quả theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu.

Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn số 817/UBND-KT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong đó đã thực hiện tốt các phong trào “chống rác thải nhựa”, không sử dụng chai nhựa đựng nước, ống hút nhựa dùng một lần tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, ngày kỷ niệm và hoạt động công đoàn.

Việc bảo vệ môi trường biển và phòng chống rác thải nhựa không chỉ là vấn đề của riêng ai mà cần sự chung tay, chung sức của toàn thể xã hội. Bảo vệ môi trường biển là bảo vệ sức khỏe cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau.

Anh Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM