Vùng 2 Hải quân tuyên truyền biển đảo cho gần 3.000 sinh viên thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Biển Việt Nam - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa phối hợp với Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho gần 3.000 sinh viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Vùng 2 Hải quân đã thông tin đến sinh viên của Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh những nội dung về tình hình biển đảo thời gian gần đây và dự báo tình hình thời gian tới.

Thông qua các nội dung tuyên truyền tại Hội nghị đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; các bằng chứng lịch sử, căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, các thông tin sai sự thật về chủ quyền biển, đảo; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng 2 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Hoàng Minh Dũng tuyên truyền tại hội nghị.

Đại tá Hoàng Minh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cho biết: Thời gian qua các cơ quan, đơn vị toàn Vùng đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền biển đảo, luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo tính toàn diện, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền đã tạo được nguồn cảm hứng, góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các đại biểu và sinh viên dự hội nghị tuyên truyền biển đảo.

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp tuyên truyền cho gần 50.000 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn Vùng quản lý.

A Hào - Thu Lan
Tạp chí Biển Việt Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM