Bình Thuận cần nguồn vốn lớn để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Tạp chí Biển Việt Nam - 37.468 tỷ đồng là tổng vốn dự kiến để đầu tư cho kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu, diện tích sàn nhà ở, diện tích sàn nhà ở bình quân năm 2022 như sau: diện tích nhà ở tối thiểu 8,8m² sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 30.127.858m² sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 24m² sàn/người. Tổng nhu cầu vốn cần để thực hiện khoảng 7.417,25 tỷ đồng. Dự báo đến năm 2025, tỉnh cần phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu 10m² sàn/người; diện tích nhà ở khoảng 34.566.560m² sàn; diện tích nhà ở bình quân đạt 27m² sàn/người.

Một góc thành phố Phan Thiết trên cao.

Sau khi đánh giá thực tế, tỉnh Bình Thuận đã có kế hoạch phát triển nhà tại Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là khoảng 6.662.792m² sàn. Trong đó, diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng cho loại hình như sau: nhà ở thương mại 800.000m² sàn; nhà ở tái định cư 495.000m² sàn; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 5.000m² sàn; nhà ở xã hội 595.000m² sàn; nhà ở dân tự xây 4.767.792m² sàn.

Về tỷ lệ xây dựng nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở, tỉnh phấn đấu phải đạt trên 30% tổng diện tích phát triển nhà ở của dự án, khoảng 250.000m² sàn; tỷ lệ nhà ở riêng lẻ trong các dự án dưới 70% tổng số căn nhà phát triển dự án. Bên cạnh đó, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê đạt tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê, tương đương khoảng 119.000m² sàn.

Để thực hiện kế hoạch được đặt ra, tổng nhu cầu vốn sẽ cần là 37.468 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 9.200 tỷ đồng; nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức khoảng 24 tỷ đồng; nhà ở xã hội khoảng 4.493 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 2.327 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây khoảng 21.425 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Thuận cũng xác định rõ về nguồn vốn trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 -2025. Việc phát triển nhà ở thương mại sẽ bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt, vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là khoảng 1.370 tỷ đồng.

Ngọc Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu