Các Vùng hải quân tổ chức kiểm tra toàn diện

Tạp chí Biển Việt Nam - Các đợt kiểm tra nhằm đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được; làm cơ sở rút kinh nghiệm, đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị.

Ngày 13/10, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn kiểm tra vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tại Lữ đoàn 171.

Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 trên bốn mặt công tác: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Kiểm tra điều lệnh tại Lữ đoàn 171

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tham mưu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lễ tiết tác phong, nhận thức, điều lệnh, đăng ký sổ sách; công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo vệ doanh trại trong các tình huống bạo loạn, phòng chống cháy nổ…

Kết luận kiểm tra, Đại tá Phạm Quyết Tiến đã biểu dương Lữ đoàn làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, chất lượng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được nâng lên, cảnh quan môi trường khu vực cơ quan và cảng vụ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, đề nghị đơn vị khắc phục kịp thời.

Trước đó, ngày 12/10, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đoàn công tác đã đến kiểm tra đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022 đối với Lữ đoàn 162.

Nội dung kiểm tra trên 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính tri trọng tâm, các khâu đột phá năm 2022 của đơn vị và việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu của những lần kiểm tra trước, làm cơ sở rút kinh nghiệm, đẩy mạnh giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” những năm tiếp theo.

Kiểm tra văn kiện sổ sách tại Lữ đoàn 162

Theo báo cáo, năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cấp từ cơ quan, đến các hải đội, tàu trực thuộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện các mặt công tác đạt chất lượng hiệu quả cao. Đã có nhiều giải pháp đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Bách ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 162 để hoàn thành tốt các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022. Đồng thời, yêu cầu Lữ đoàn nhanh chóng tổ chức rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục những điểm tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra để tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Vùng 4, Quân chủng Hải quân và Bộ quốc phòng.

Anh Thơ – Lê Ngọc


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM