Ninh Bình: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức

Tạp chí Biển Việt Nam - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.
Vườn đào Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình

Để bảo đảm và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1089-CV/TU ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh uỷ Ninh Bình và Chỉ thị này; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; căn cứ quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, cúm, sốt xuất huyết…; theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp. Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, các công trình công cộng; tổ chức làm vệ sinh cơ quan, đường làng, ngõ xóm; trang trí và treo cờ Tổ quốc trong những ngày Tết. Tổ chức phân công trực Tết, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo và trực Tết để đảm bảo các hoạt động thống suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10 tháng 01 năm 2023.
Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, trợ giúp người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà, ai cũng được đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.
Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.
Các Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, an toàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là tình trạng đốt pháo nổ trái phép; triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết an toàn, đầm ấm, vui tươi.

Lâm Ngọc Thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu