Thanh Hóa: Nhiều Công ty bị xử phạt hành chính về khai thác khoáng sản

Tạp chí Biển Việt Nam - Do vi phạm khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực cho phép, không có thiết kế, xả nước thải vượt quá quy chuẩn…nhiều tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020; Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ. Quyết định số 5472/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 595/TTr-STNMT ngày 16/6/2023 và số 724/TTr-STNMT ngày 02/7/2023.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có tên sau đây: Ngày 7/7/2023, Quyết định xử phạt 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng), đối với Công ty TNHH Anh Việt Hương có địa chỉ thôn 7, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ xảy ra vi phạm: Mỏ đá xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh. Mã số doanh nghiệp: 2801864710, Giám đốc Công ty ông Nguyễn Xuân Việt, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt 2 từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha (vượt 2.011 m 2 ). Buộc Công ty TNHH Anh Việt Hương thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Thời hạn khắc phục hậu quả là 30 ngày.
Ngày 28/6/2023, Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai mười triệu đồng) đối với Công ty TNHH Thanh Hải Địa chỉ trụ sở chính: Thửa số 28, 29 khu khai thác mỏ đá vôi, thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ xảy ra vi phạm: Mỏ đá xã Hà Long, huyện Hà Trung. Mã số doanh nghiệp: 2800786241, Giám đốc Công ty ông Hồ Đình Thành, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha (vượt 3.855 m 2). Buộc Công ty TNHH Thanh Hải thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Thời hạn khắc phục hậu quả là 30 ngày.
Ngày 21/6/2023, Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh – CTCP, địa chỉ trụ sở chính Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ xảy ra vi phạm: Mỏ đá xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mã số doanh nghiệp: 2800830733, Tổng Giám đốc ông Đặng Văn Biên, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 0,5 ha đến dưới 01 ha (vượt 9.404 m 2 ).
Theo đó, Công ty đã bị xử phạt chính với số tiền là: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng). Buộc Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh – CTCP thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn. Thời hạn khắc phục hậu quả là 30 ngày.
Ngày 22/5/2023, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Huy Hoàng do ông Lê Mạnh Tiến, chức danh: Giám đốc Công ty có  địa chỉ trụ sở số 226 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ vi phạm: Mỏ đất san lấp và giàu silic tại núi Sơn Trang, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Mã số doanh nghiệp: 2800657630  đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 01 ha đến dưới 1,5 ha (vượt 13.344 m2 ).
Công ty đã bị xử phạt chính với số tiền là: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Buộc Công ty TNHH Huy Hoàng phải nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định tại Điểm b, Khoản 10, Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.
Ngày 22/5/2023, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Nam Thành, Giám đốc Công ty ông Nguyễn Giang Nam, có địa chỉ số 14 Nguyên Hồng, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ vi phạm: Mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh. Mã số doanh nghiệp: 2802396409 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) vượt từ 01 ha đến dưới 1,5 ha (vượt 12.889 m2 ).
Xử phạt chính với số tiền là: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Buộc Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Nam Thành thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định.
Ngày 27/4/2023, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn do ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT. Địa chỉ Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ xảy ra vi phạm: Mỏ đất sét, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá Mã số doanh nghiệp: 2800463346 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản mà không có thiết kế mỏ theo quy định. Do vi phạm trên Công ty bị xử phạt chính: Phạt tiền là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).
Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn, địa chỉ Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Địa chỉ vi phạm: Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn, Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam, mã số: 2700717075; địa chỉ trụ sở chính thôn Đồng Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật ông Chuang Chia Wei, Quốc tịch Trung Quốc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%). Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 03 (ba) tháng, tính từ ngày ký Quyết định.
Ngày 31/1/2023, Quyết định xử phạt Công ty cổ phần xi măng Công Thanh có địa chỉ  Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mã số doanh nghiệp: 0304186356, bà Nguyễn Thị Hoàng Thi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Công Thanh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng khu vực biển khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.
Cụ thể: Công ty cổ phần xi măng Công Thanh đã đổ đất đắp đê bao quanh khu vực biển có diện tích khoảng 6,2 ha tại xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn khi không có quyết định giao khu vực biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền là: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng).
Ngày 15/2/2023, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm: Giang Xuân Thanh, địa chỉ: SN 72, đường Đông Hải, tổ dân phố Hạ Đoạn 4, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Địa chỉ xảy ra vi phạm: Đội 1, Nông trường Vân Du, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định (khối lượng 44.480 kg). Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt: 62.500.000 đồng (Sáu hai triệu năm trăm nghìn đồng).
Ngày 09/1/2023, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Phạt tiền là: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thành Phát địa chỉ Số 30/80 Cao Bá Quát, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ mỏ đá xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Mã số doanh nghiệp: 2801598265 do ông Nguyễn Trọng Cường làm Giám đốc. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản vượt công suất được phép khai thác hàng năm.
Ngày 15/2/2023, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là: 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với cá nhân vi phạm: Bà Nguyễn Thị Tặng, địa chỉ thôn Do Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ xảy ra vi phạm đội 1, Nông trường Vân Du, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:  Chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho ông Giang Xuân Thanh khi ông Thanh không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định (khối lượng 44.480 kg).
Trước những vi phạm trên buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm phải chấp hành, thực hiện theo quy định của pháp luật.
Ngọc Thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu