Thanh Hóa: Đầu tư dự án 2.400 tỉ đồng tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Tạp chí Biển Việt Nam - UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn do Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP đầu tư.
Bản vẻ sơ đồ dự án
Dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Tổng Công ty ĐTXD&TM Anh Phát – CTCP thực hiện theo quyết định số 3242/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/9/2022, với quy mô diện tích sử dụng đất cho dự án là 491,9ha.
Dự án được triển khai tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc một phần phân khu công nghiệp số 15 – Khu kinh tế Nghi Sơn). Tại địa điểm thực hiện dự án với diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án là 282,29 ha, thuộc quy hoạch rừng sản xuất tại xã Tân Trường, xã Phú Lâm và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Mục tiêu dự án là ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, với tổng mức vốn đầu tư của dự án là hơn 2.400 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.
Theo yêu cầu, nhà đầu tư có trách nhiệm ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện nghĩa vụ về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định… đảm bảo thủ tục theo quy định của pháp luật.
Được biết, Tổng Công ty ĐTXD&TM Anh Phát là doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh Thanh Hoá, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao đông địa phương.
Ngọc Thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu