Thừa Thiên – Huế phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển

Tạp chí Biển Việt Nam - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh tại 19 khu vực.
Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên – Huế được thực hiện tại 19 khu vực thuộc các thị trấn, xã, phường; trong đó bao gồm ranh giới ngoài và ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển.
Ranh giới ngoài của hành lang bảo vệ bờ biển là đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh, đã được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế công bố tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển nằm về phía đất liền, là đường nối các điểm có khoảng cách được xác định để bảo đảm chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định.
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan công bố hành lang bảo vệ bờ biển trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển theo đúng quy định.
UBND các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và UBND TP.Huế có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nơi có hành lang bảo vệ bờ biển thực hiện niêm yết công khai bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.
Phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn.
Ngọc Thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu