Xây dựng Cần Thơ thành trung tâm dịch vụ khoa học công nghệ về thủy sản

Tạp chí Biển Việt Nam - Theo kế hoạch mới phê duyệt, từ nay đến năm 2030, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; đưa nuôi trồng thủy sản trở thành lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành Nông nghiệp

Theo đó, thành phố Cần Thơ sẽ phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững, sức cạnh tranh cao, phù hợp với điều kiện sinh thái vùng và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần Thơ sẽ đưa nuôi trồng thủy sản trở thành lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành Nông nghiệp. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực nông nghiệp – thủy sản bình quân đạt 2,5%. Tỷ trọng nông nghiệp – thủy sản trong cơ cấu kinh tế 5,5 – 6%.

Hỗ trợ phát triển liên kết giữa sản xuất thức ăn, thuốc, vật tư thiết yếu với các vùng nuôi tập trung, tiến tới đáp ứng 100% nguồn vật tư sản xuất trong nước đáp ứng đủ nhu cầu số lượng, chất lượng phục vụ sản xuất giống và nuôi thương phẩm.

Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm (từ con giống, vật tư đầu vào, nuôi thương phẩm đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm). Trong đó doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân liên kết và tổ chức chuỗi sản xuất.

Xây dựng trung tâm giao dịch/logistic cho sản phẩm thủy sản, đặc biệt là vùng nuôi thủy sản trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đầu tư hạ tầng sản xuất giống. Nâng cao năng lực sản xuất giống của Trung tâm giống thủy sản cấp I Cần Thơ, đảm bảo đáp ứng khả năng cung cấp con giống thủy sản chất lượng cao cho địa phương và toàn vùng.

Tăng cường công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc giống thủy sản nhập vào địa bàn; kiểm soát dịch bệnh đối với giống thủy sản đảm bảo 100% giống thủy sản được kiểm dịch khi lưu thông ra khỏi địa bàn.

Đến năm 2030, đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 50% sản lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản thông qua chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Hướng dẫn nuôi theo quy trình sạch (VietGAP, GlobalGAP, …) là điều kiện tiên quyết để sản phẩm có thể lưu thông trên thị trường.

Đồng thời xây dựng một số mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái, ẩm thực, giải trí, tuần hoàn.

Ngân Hà - Nguyễn Thị Mai Anh Viện Xây dựng Đảng (HVCTG Hồ Chí Minh)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM