Công tác kỹ thuật Hải quân: Đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới

Tạp chí Biển Việt Nam - Công tác kỹ thuật là một mặt của công tác quân sự có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố không thể thiếu, cùng với nhân tố con người sẽ hợp thành sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng; góp phần quan trọng vào chiến thắng trên chiến trường.

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng nay 09/8/2022, tại cơ quan BTL Hải quân (thành phố Hải Phòng), Đảng uỷ Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 382, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 382 cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và cấp cơ sở.  Nhiều công trình, đề tài, mô hình có chất lượng và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, được tặng nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Thiếu tướng Đoàn Minh Định Phó Chủ nhiệm TCKT  và Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh QCHQ thăm quan các sản phẩm kỹ thuật của Quân chủng.

Từ năm 2011 đến nay Ngành Kỹ thuật Hải quân đã hợp tác với trên 40 đơn vị trong và ngoài quân đội, triển khai thực hiện hơn 900 nội dung nghiên cứu; nhiều nội dung hợp tác đem lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức tiếp nhận số lượng lớn tàu, xe, máy bay; tổ chức huấn luyện làm chủ được vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật mới, hiện đại; đủ khả năng bảo đảm kỹ thuật, phục vụ các nhiệm vụ của Quân chủng, điển hình là diễn tập bắn các loại tên lửa, ngư lôi, thả thủy lôi có trong biên chế, tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games – 21 đạt kết quả cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính uỷ Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: “Công tác kỹ thuật là một mặt của công tác quân sự có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố không thể thiếu, cùng với nhân tố con người sẽ hợp thành sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng; góp phần quan trọng vào chiến thắng trên chiến trường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết 382, Chương trình hành động của Đảng ủy Quân chủng và kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 để có chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể sát mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, BTĐU, Chính uỷ Hải quân chủ trì Hội nghị.

Trong những năm tới, Đảng ủy Quân chủng Hải Quân tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật, tạo bước đột phá về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu Cuộc vận động 50 gắn với 2 đột phá ngành kỹ thuật “xây dựng nề nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT” nhất là VKTBKT mới, hiện đại. Phát huy mọi nguồn lực xây dựng Ngành Kỹ thuật Hải quân “chính quy, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hà Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM