Lữ đoàn 955: Nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Tạp chí Biển Việt Nam - Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng, mục tiêu xuyên suốt của các cơ quan, đơn vị toàn quân, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung cấp thiết, đã và đang được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định tổ chức lại Vùng 4 Hải quân, thành lập Lữ đoàn tàu vận tải, đổ bộ 955, đây là sự kiện góp phần tăng cường lực lượng, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Vùng, cũng như Cụm lực lượng Hải quân 4 để bảo vệ vững chắc 21 đảo (33 điểm đóng quân) thuộc Quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công quản lý và an ninh an toàn căn cứ Cam Ranh.

Những ngày đầu thành lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở, vật chất, trang bị, song Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 luôn quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình khu vực hoạt động, các mục tiêu được phân công, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận tải, trực chốt bảo vệ đảo, phục vụ đưa, đón các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Quân đội đi thăm, kiểm tra các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa; nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, góp phần thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Tàu 522 thực hiện nhiệm vụ trả hàng trên biển

Những năm qua, Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự như tham gia diễn tập Hải quân đa phương; tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế; đón các đoàn khách quốc tế đến thăm cảng quốc tế Cam Ranh; thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chương trình hợp tác PP với Hải quân các nước… qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quân đội, Hải quân nhân dân Việt Nam với Quân đội và Hải quân các nước.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định là một trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, Lữ đoàn 955 tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trong đó tập trung vào những giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng lực lượng tinh, gọn mạnh:

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn xác con người là nhân tố quyết định đến chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ; trang thiết bị, tàu thuyền là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo, cơ sở tiền đề trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.100% CBCS trong Lữ đoàn được đào tạo cơ bản tại các trường trong và ngoài quân đội (100% sỹ quan có trình độ Đại học) đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cương vị được giao; ngoài ra công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, tập huấn theo từng cấp, từng đối tượng và chuyên môn, chuyên ngành công tác cũng được chú trọng và tiến hành thường xuyên.

Thứ hai, xây dựng cho mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) phải có đủ năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao:

Song song với hoạt động quân sự, hoạt động CTĐ, CTCT được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, nhận thức đúng về tình hình nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng chính quy, hiện đại và chức trách, nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cng hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sỹ Hải quân” thời kỳ mới.

Thứ ba, nâng cao chất lượng huấn luyện, huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ, phương án chiến đấu, vũ khí trang bị hiện có và đặc thù hoạt động của các tàu trên các vùng biển:

Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Vùng, Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là các trang bị mới, hiện đại. Chú trọng huấn luyện điều lệnh, thể lực và hoạt động thể thao. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện sát nhiệm vụ, sát đối tượng và phương án chiến đấu. Đồng thời chấp hành nghiêm quy chế, quy định, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ.

Với đặc thù nhiệm vụ, tàu thuyền thường xuyên hoạt động độc lập, dài ngày trên biển, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định rõ, chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ quyết định chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ đơn vị, đã tập trung làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ tàu, ngành về năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành, tham mưu, đề xuất và xử trí các tình huống trên biển.

Thứ tư, tập trung xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt công tác hậu cần – kỹ thuật:

Nhận thức rõ công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật là nội dung quan trọng xây dựng đơn vị. Trong những năm qua, Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện thực hiện tốt đột phá của cấp trên về “xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, quản lý VKTBKT; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn”. Thực hiện nghiêm “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”; thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội và các mối quan hệ của quân nhân.

Tiếp tục thực hiện tốt hai khâu đột phá đột phá của ngành kỹ thuật “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Bảo đảm tốt VKTBKT cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50“Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; các tiêu chí xây dựng “tàu chính quy, mẫu mực” từng bước được củng cố vững chắc.

Tuy điều kiện về bảo đảm doanh trại, cơ sở vật chất còn khó khăn. Song Lữ đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong bảo đảm các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị; phong trào thi đua “Ngành hu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được đẩy mạnh; công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng, chống dịch bệnh, tăng gia sản xuất, củng cố cảnh quan, môi trường được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, tăng cường phối hợp với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đảo trong tình hình mới:

Vùng 4 được phân công quản lý vùng biển rộng lớn bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trọng tâm là 21 đảo (với 33 điểm đóng quân) và toàn bộ căn cứ Quân sự Cam Ranh. Thời gian qua, Lữ đoàn 955 phối hợp với các lực lượng trong toàn Vùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo khu vực được phân công. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển; hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân trên biển. Qua đó để nhân dân, ngư dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò về biển đảo của Tổ quốc, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo và thực hiện Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thực hành nội dung bắn mục tiêu mặt nước với súng tiểu liên AK

Xuyên suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó Lữ đoàn 955 và nhiều tập thể, cá nhân đã được cấp trên khen thưởng. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, vừa khẳng định những thành tích, chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn, đồng thời cũng cho thấy trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân của Lữ đoàn đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Thượng tá Nguyễn Vĩnh Nam - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 955, BTL Vùng 4 Hải quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu