Thanh Hóa: Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tạp chí Biển Việt Nam - Sáng 10/7, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc Kỳ họp thứ 14.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.
Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.
Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2022; Báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 20 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án…; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tiến hành các thủ tục miễn nhiệm đại biểu HĐND và miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2023 – năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn và lớn hơn. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề, tiếp thêm động lực để tỉnh ta phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Để tổ chức kỳ họp lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, dành nhiều thời gian cho thảo luận và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã gửi các tài liệu kỳ họp bằng văn bản điện tử trước để các đại biểu tự nghiên cứu.
Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy  Đỗ Trọng Hưng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo, các tờ trình được xem xét tại kỳ họp, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,0%, đứng thứ 18 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ; năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,49%; dịch vụ, thương mại tăng trưởng mạnh. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 9 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án là 8.949 tỷ đồng và 131,4 triệu USD, lần lượt gấp 2,2 lần và 3,2 lần so với cùng kỳ…
Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao được giữ vững; công tác phòng, chống dịch được kiểm soát chặt chẽ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Nhiều khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế – xã hội nói chung và sản xuất, kinh doanh nói riêng được tập trung tháo gỡ. Là tỉnh thứ 4 cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Có 3/4 chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh nằm trong tốp 10 cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.
Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ 7 khó khăn, hạn chế và chỉ rõ những nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế. Báo cáo cũng đã nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.
Tiếp đó, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Báo cáo nêu rõ: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khoáng sản, môi trường; về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị; về cơ chế, chính sách…
Tại kỳ họp đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia góp ý vào 17 dự thảo luật, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 109 hội nghị phản biện xã hội đối với các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.
Hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ các cấp được thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đi vào nền nếp, có chất lượng, tập trung giám sát những vấn đề được Nhân dân quan tâm; đã chủ trì thực hiện 425 cuộc giám sát, các ban thanh tra Nhân dân giám sát 376 vụ việc, kiến nghị giải quyết 175 vụ việc…
Ngọc Thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu