Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý biển và hải đảo

Tạp chí Biển Việt Nam - Trong thời gian qua, Chi cục Biển và Hải đảo Thanh Hóa đã nâng cao công tác quản lý biển, hải đảo, chủ động phối các đơn vị có liên quan hoàn thành tốt công tác thẩm định tham mưu lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, ứng phó với sự cố tràn dầu.

Theo đó, Chi cục Biển và Hải đảo Thanh Hóa đã phối hợp với tuyên truyền phổ biến luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho các cơ sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tàu hàng tại các khu vực cảng được quản lý chặt chẽ

Lập báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường chất lượng nước biển ven bờ và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với các cơ sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển rà soát danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa.

Nghiệm thu, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện nhiệm vụ lập và quản lý hồ sơ hải đảo tài nguyên; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức trao tặng cờ tổ quốc cho ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản huyện Hậu Lộc.

Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu khoa học và thực hiện công việc quét luồng hàng hải, đề xuất phân vùng xác định khu vực nhận chìm chất lượng quét tại vùng biển tỉnh Thanh Hóa.
Ngư dân treo cờ Tổ quốc lên các tàu cá khi vươn khơi đánh bắt hải sản
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Chi cục Biển và Hải đảo Thanh Hóa đang còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó có những nguyên nhân như thiếu nguồn kinh phí về tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng dụng với biến đổi khí hậu cho khu vực miền núi, cộng đồng dân cư chuyên sâu, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên nhiên.
Trong 3 tháng cuối năm, Chi cục Biển và Hải đảo Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham mưu triển khai và tổ chức thực nghiệm thu kết quả chương trình tổng hợp môi trường biển tỉnh Thanh Hóa; lập báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường chất lượng nước biển ven bờ và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. Tổ chức vận hành hệ thống cảnh báo sớm lũ ống, lũ quét và quét đất tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn.
Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu của 50 cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục thực hiện đề tài “nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động của các luồng hàng hải; đề xuất phân vùng xác định khu vực nhận chất tẩy rửa tại khu vực biển Thanh Hóa”.
Ngọc Thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu