Thanh Hóa và Hà Tĩnh phát triển y tế biển, đảo đến năm 2023

Tạp chí Biển Việt Nam - Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa; Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch và triển khai việc thực hiện Chương trình Phát triển y tế biển, đảo đến năm 2030.
Ảnh minh họa

Với mục tiêu củng cố, tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân và người làm việc tại khu vực ven biển, đảo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Theo đó, từ nay đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện bộ tiêu chí chuẩn về y tế cho vùng biển, đảo; Đào tạo, cập nhật kiến thức về Y học biển cho các cơ sở y tế huyện, thị xã, thành phố ven biển có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù biển; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố có đủ năng lực giám sát tình hình dịch, khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển, đảo.
Với các xã, phường ven biển đạt 100% có Trạm y tế xã, trong đó 90% xã đạt bộ tiêu chí chuẩn quốc gia y tế cho vùng biển, đảo; 6/6 Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố ven biển triển khai một số kỹ thuật ngoại khoa tương đương Bệnh viện hạng 1. Đầu tư mua sắm thuốc, vật tư y tế, cấp cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ, để đạt được tỷ lệ 70% kế hoạch đến năm 2025 và đạt 100% kế hoạch đến năm 2030. Tỷ lệ xã có bác sĩ đạt 90% trở lên; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế đạt 90%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 95% trở lên dân số tham gia BHYT.
Để đạt được những tiêu chí đó, Kế hoạch số 216 cũng đưa ra một số giải pháp chủ yếu, như: Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý nhà nước về y tế biển, đảo cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các Ban, ngành. Củng cố và phát triển cơ sở y tế dự phòng; Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh; Tổ chức mạng lưới vận chuyển, cấp cứu, đặc biệt là các tổ đội cấp cứu bán chuyên trách quân dân y, tổ chức huấn luyện thành thạo các nội dung cấp cứu, vận chuyển nạn nhân trên biển. Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân vùng biển đảo…
Với kế hoạch này, Thanh Hóa phấn đấu sẽ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Để thực hiện Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, có 100% tàu cá của ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định.
Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh tăng cường thanh tra, kiểm soát thực hiện quy định về thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
Đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu có 100% bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh vùng ven biển có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2 và đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù vùng biển; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 100% trung tâm y tế huyện, thị xã ven biển được đầu tư, nâng cấp, bảo đảm đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho người dân, người làm việc ở vùng biển;
70% tàu cá của ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định; 80% tàu vận tải biển – tàu viễn dương của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về bảo đảm y tế biển; 80% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng dự phòng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng tự sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn đến các cơ sở y tế để cấp cứu; biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.
Đến năm 2030, tiếp tục duy trì 100% bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh vùng ven biển có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2, đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù vùng biển; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 100% trung tâm y tế huyện, thị xã ven biển bảo đảm đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho người dân, người làm việc ở vùng biển;
70% tàu thuyền hiện có của Bộ đội Biên phòng tỉnh được trang bị phương tiện, dụng cụ y tế thiết yếu cho cấp cứu ban đầu và thực hiện cứu hộ, cứu nạn trên biển khi cần thiết; 100% tàu cá của ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định; 100% tàu vận tải biển, tàu viễn dương của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về bảo đảm y tế biển; 100% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng dự phòng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng tự sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn đến các cơ sở y tế để cấp cứu; biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.
Kế hoạch đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác về y tế biển, đảo; củng cố, tăng cường năng lực y tế dự phòng vùng ven biển; củng cố, tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển người bệnh; phát triển nguồn nhân lực y tế vùng ven biển; áp dụng các định mức, tiêu chuẩn đặc thù cho y tế biển, đảo theo quy định; tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân khu vực biển, đảo
Ngọc Thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Trang chủ Tin mới Share Cỡ chữ Về đầu